M E D I C A L   E Q U I P M E N T   F O R   P R O F F E S I O N A L   U S E

 

 

Preduzece za proizvodnju, trgovinu i usluge "ProMitech d.o.o."

Ulofa Palmea 1v

11160 Beograd, SCG

tel./fax: +381 11 342 92 85

mob. tel: +381 63 393 440, +381 64 1101 837

E-mail: office@promitech.co.yu

 

                                                                 

AUTOKLAV - PARNI STERILIZATOR

MERNA I REGULACIONA TEHNIKA

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA I AUTOMATIKA

OPREMA ZA MERENJE I AKVIZICIU U EKSPLOZIVNIM SREDINAMA    

 

AUTOCLAVE, STEAM STERILIZER

 

       NAPRED >>